Solvay w Polsce

Grupa Solvay jest obecna na rynku polskim od 11 lat i zatrudnia ponad 280 pracowników w 3 ośrodkach produkcyjnych i administracyjnych.
 
Solvay dostarcza innowacyjnych, zrównoważonych i konkurencyjnych rozwiązań o wysokiej wartości dodanej, dostosowanych do potrzeb klientów w następujących dziedzinach: Lotnictwo i motoryzacja, przemysł rolno-spożywczy, budownictwo, dobra konsumpcyjne i opieka zdrowotna, elektryka i elektronika, energia i środowisko, zastosowania przemysłowe.

W Polsce produkujemy: 
  • Gorzowie Wlkp produkujemy tworzywa konstrukcyjne na bazie poliamidów PA6, PA66, PA10
  • we Włocławku produkujemy krzemionkę wysokodyspersyjną

O grupie Solvay

Jako międzynarodowa grupa chemiczna, SOLVAY wspiera przemysł opracowując i wdrażając odpowiedzialne rozwiązania tworzące wartość dodaną.  Solvay generuje 90% sprzedaży netto w działalnościach, w których notowana jest wśród trzech światowych liderów. Solvay obsługuje wiele rynków: od energetycznego,  poprzez motoryzacyjny i lotniczy, aż po elektryczny i elektroniczny, stawiając sobie za cel poprawę wyników swoich klientów oraz jakości życia społeczeństwa. Grupa ma swoją główną siedzibę w Brukseli, zatrudnia około 26 000 pracowników w 52 krajach, w roku 2014 uzyskała wynik 10,2 mld euro sprzedaży netto.