Rynki

Nasza strategia polega na podejmowaniu działań na tych rynkach, na których przynoszą one wartość dodaną, poprzez dostarczanie naszym klientom innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań dostosowanych do bieżących i przyszłych oczekiwań ich klientów docelowych.

Dobra konsumpcyjne i opieka zdrowotna

  Markets-ConsumerGoods_Healt Click to enlarge
Dzięki zróżnicowanej ofercie firma Solvay pragnie ulepszyć działanie produktów codziennego użytku i łatwość posługiwania się nimi. Rozwiązania firmy opierają się na zastosowaniu specjalistycznych środków powierzchniowo czynnych, polimerów oraz olejów fluorowych, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności detergentów i artykułów higienicznych. Polimery, poliamidy i inteligentne włókna są stosowane przez przemysł tekstylny w produkcji wysokowydajnej odzieży. Octany celulozy są wykorzystywane w produkcji filtrów papierosowych. Firma opracowała szeroką gamę produktów dla służby zdrowia, w tym specjalistyczne polimery do stosowania w biokompatybilnych implantach medycznych, półprodukty syntezy oraz wodorowęglan sodu do tabletek musujących.

Motoryzacja i lotnictwo

  Markets-Automotive_Aeronaut Click to enlarge
Rynkowi motoryzacyjnemu firma Solvay oferuje poliamidy, specjalistyczne polimery oraz kompozyty, które ulepszają działanie pojazdów i znacząco wpływają na zmniejszenie ich wagi. Elektrolity fluorowe i sole litowe zwiększają wydajność akumulatorów. Rozwiązania firmy Solvay pozwalają producentom samochodów dostosować się do wciąż rosnących światowych standardów, w tym dotyczących stosowania tlenków ziem rzadkich w katalizie czy krzemionki w etykietowaniu opon. W sektorze lotniczym zaawansowane rozwiązania firmy Solvay — chemiczne, mechaniczne i dotyczące wytrzymałości termicznej — przyczyniają się do polepszenia działania i bezpieczeństwa samolotów.

Rolnictwo, pasze i żywność

  Markets-Agro_Feed_Food Click to enlarge
Produkty i rozwiązania firmy Solvay odpowiadają potrzebom na różnych etapach produkcji żywności. Pochodne guaru, związku fluorowe i rozpuszczalniki chronią rośliny uprawne i zwiększają wydajność upraw, jednocześnie chroniąc środowisko. Z kolei gama wanilin przyczynia się do zdrowszego odżywiania, na przykład przez zmniejszenie ilości tłuszczów i cukrów w przetworzonej żywności. Wodorowęglan sodu wspomaga zrównoważoną dietę i chroni zdrowie zwierząt. Wreszcie octan celulozy jest stosowany w produkcji przyjaznych dla środowiska opakowań żywności.

Energia i środowisko

  Aerial view of forest Click to enlarge
Firma Solvay wspiera rynki energetyczne w ich staraniach o zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów. Guar lub środki powierzchniowo czynne są stosowane w wydobyciu ropy i gazu. Powłoki z polifluorku winylidenu (PVDF) ulepszają wydajność i wytrzymałość paneli słonecznych, podczas gdy sole litowe zwiększają wydajność akumulatorów. Procesy i rozwiązania opracowane przez firmę Solvay są wykorzystywane w produkcji energii z biomasy. Firma Solvay oferuje swoim odbiorcom przemysłowym wiedzę techniczną dotyczącą energooszczędności. Oprócz tego ma do zaoferowania także rozwiązania dotyczące zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Budownictwo

  Markets-Building_Constructi Click to enlarge
Produkty firmy Solvay umożliwiają projektowanie budynków, które będą bardziej ekologiczne, w których będzie się zdrowiej żyło i zużywało mniej energii. Rozwiązania firmy są stosowane w produkcji szkła płaskiego oraz podwójnie lub potrójnie oszklonych okien spełniających surowe wymagania dotyczące ochrony środowiska. Wyroby fluorowe pozwalają na produkcję wysokiej jakości pianek izolacyjnych. Biodegradowalne rozpuszczalniki wykorzystuje się w farbach i ekologicznych pokryciach. Wreszcie, fluoropolimery i tworzywa konstrukcyjne zwiększają odporność ogniową elementów elektrycznych i kabli.

Elektryka i elektronika

  Digital tablet Click to enlarge
Specjalistyczne polimery firmy Solvay otwierają nowe horyzonty w dziedzinach projektowania, bezpieczeństwa i wydajności przed odbiorcami przemysłowymi, którzy biorą udział w rozwijaniu tabletów i smartfonów, technologii oświetlenia OLED, sztywnych i elastycznych wyświetlaczy, procesorów i pamięci komputerowych oraz półprzewodników opartych na rzadkich minerałach. Dla branży złączy elektrycznych firma Solvay opracowuje poszczególne produkty i fluorowe poliamidy o właściwościach wyłączających i zmniejszających palność. Oferuje także rozwiązania przyjazne dla środowiska, w tym dotyczące recyklingu rzadkich minerałów i poliamidy pochodzenia biologicznego.

Zastosowania przemysłowe

  Markets-IndustrialApplicati Click to enlarge
Związki chemiczne i produkty pośrednie dostarczane przez firmę Solvay pomagają różnym gałęziom przemysłu sprostać konkurencji i chronić środowisko.