Solvay w Polsce

Grupa Solvay jest obecna na rynku polskim od 11 lat i zatrudnia ponad 280 pracowników w 3 ośrodkach produkcyjnych i administracyjnych.
 
Solvay dostarcza innowacyjnych, zrównoważonych i konkurencyjnych rozwiązań o wysokiej wartości dodanej, dostosowanych do potrzeb klientów w następujących dziedzinach: 
  • Lotnictwo i motoryzacja,
  • przemysł rolno-spożywczy, 
  • budownictwo, 
  • dobra konsumpcyjne i opieka zdrowotna, 
  • elektryka i elektronika, 
  • energia i środowisko, 
  • zastosowania przemysłowe.

W Polsce produkujemy: 
  • Gorzowie Wlkp produkujemy tworzywa konstrukcyjne na bazie poliamidów PA6, PA66, PA10
  • we Włocławku produkujemy krzemionkę wysokodyspersyjną