Zrównoważony rozwój

  Wind farm Click to enlarge
Jesteśmy przekonani, że stosowanie lepszych rozwiązań chemicznych nie musi odbywać się kosztem środowiska i powinno przebiegać z poszanowaniem życia ludzkiego. 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne i pewne środowisko pracy, które wspiera rozwój zawodowy i dobrą komunikację w atmosferze zaufania. Wymiana ta jest szczególnie istotna z uwagi na to, że pracownicy odgrywają kluczową rolę w naszej działalności prowadzonej w odpowiedzialny sposób. 

Nasze produkty, takie jak rozwiązania dotyczące utrzymania czystości odzieży, czystości wody, systemy ogrzewania domu obniżające zużycie energii lub oszczędne światła drogowe, są zaprojektowane w sposób poprawiający jakość życia i spełniający wymagania użytkowników w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Jako dostawca do tysięcy przedsiębiorstw bezustannie poszukujemy sposobów dalszego zmniejszania wpływu naszych produktów na środowisko bez uszczerbku na ich jakości. 

Ponieważ postęp jest ważny dla nas i naszych klientów, w 2013 wprowadziliśmy Solvay Way — politykę zrównoważonego rozwoju, która stanowi strukturę będącą motorem naszego sukcesu i narzędziem jego oceny w odniesieniu do postawionych celów.